Documents hebreus dels segles XIV- XV

El procés de restauració

Get the Flash Player to see this player.

El treball de restauració és a càrrec de Dolors Velasco, restauradora. La recuperació i la restauració d'aquests documents s’han fet amb els criteris de la mínima intervenció i la utilització de productes innocus, reversibles i de màxima qualitat en conservació. En general, els documents resulten molt difícils de recuperar, estan molt bruts i en alguns casos molt debilitats i atacats per corcs i humitats.

Pel que fa al procediment, en primer lloc cal separar les cobertes dels volums. Després és necessari humitejar el pergamí exterior de les cobertes per poder extreure el farcit interior. El farcit està format per documents enganxats entre si; l’adhesiu que s’hi va utilitzar és d’origen animal (gelatina d’ossos i de pell) i conté moltes impureses i brutícia barrejades: pols, sorra, fang... Tot seguit, s'introdueixen els fulls de paper enganxats dins d'aigua destil·lada per tal que l'antic adhesiu s'estovi i es puguin separar els diversos fulls units. Després els diferents fragments s'han d'assecar i s'han de netejar les restes d’adhesiu. Posteriorment, cal tornar a donar consistència als fragments de paper amb uns adhesius compostos amb cel·lulosa. Finalment, els fragments són introduïts individualment dins de fundes de melinex i es posen a disposició dels científics per tal que siguin estudiats.

© 2007 Generalitat de Catalunya. Arxiu Històric de Girona