Documents hebreus dels segles XIV- XV

© 2007 Generalitat de Catalunya. Arxiu Històric de Girona